Zde naleznete zkrácené informace ze smluvních Všeobecných Obchodních Podmínek (VOP) týkající se odstoupení od smluvy, neboli vrácení peněz a možnosti reklamace. Pro kompletní textaci VOP klikněte zde. Také v textu níže uvádíme, jak máte postupovat v případě, že chcete využít svého práva na některou z uvedených možností. 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vzhledem k online nákupu máte jako zákazník právo odstoupit od společné kupní smlouvy a produkt vrátit do 14 dnů od převzetí zboží. Tato možnost se nevztahuje na zákazníka nakupujícího jako podnikatelský subjekt. Postup pro vrácení zboží je následující:

1. Zaslání informačního emailu

Kontaktujte nás, prosím, emailem na info@localartists.cz. Email musí obsahovat tyto náležitosti:

 • kontaktní údaje zákazníka
 • číslo faktury
 • seznam zboží na vrácení
 • důvod vrácení zboží
 • informaci o odeslání zboží (jakou formou/kdy zasíláte zboží)
 • číslo bankovního účtu pro vrácení peněz

2. Vrácení zboží prodávajícímu (na sklad LOCAL ARTISTS)

Po potvrzení vaší žádosti o vrácení zboží emailem, prosím, označte balíček číslem faktury a odesílejte na adresu:

LOCAL ARTISTS SE
Národní obrany 16
160 00 Praha 6

Náklady na odeslání zboží hradí zákazník. 

3. Vrácení částky kupujícímu (vrácení vaší platby)

Po příjetí zboží jej náležitě zkontrolujeme. Pokud je zboží v pořádku, částku v hodnotě vráceného produktu/produktů vám vrátíme na váš bankovní účet do 14ti dnů od přijetí zboží. Vrácení peňez se nevztahuje na cenu dopravy. 

Pozn. V případě, že bychom vrácené zboží obdrželi nepřijatelně poškozené, budeme vás o této skutečnosti infomovat s přiloženou fotodokumentací. Při takové skutečnosti máme právo vaše odstoupení od smlouvy odmítnout. 

Zboží je možné vrátit i osobně na adrese našeho hlavního skladu Národní obrany 16, Praha 6 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod po telefonické domluvě. 

REKLAMACE

Na spotřební zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, v případě, že jste nákup uskutečnili jako podnikatelský subjekt, tak 12 měsíců. V případě potravinových a kosmetických výrobků je záruka současně do data spotřeby produktů. 

Reklamace se nevztahuje na závady nebo poškození, které vzniknou prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním zákazníka, prokazatelných nedovolených zásahů do zboží; na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží nebo na vady, které vznikly opotřebením zboží se stanovenou lhůtou po uplynutí této lhůty; vady způsobené vlivem živelných katastrof.

V případě, že máte zájem váš produkt reklamovat, postupujte, prosím, následovně:

1. Zaslání informačního emailu

Kontaktujte nás, prosím, emailem na info@localartists.cz. Email musí obsahovat tyto náležitosti:

 • kontaktní údaje zákazníka
 • foto/sken faktury
 • seznam zboží na reklamaci
 • důvod reklamace, popis poškození
 • fotografie poškození produktů z vícero úhlů či vzdáleností, případně video, pokud se jedná o problém mechanický

2. V návaznosti na váš email

Vzhledem k charakteru zboží a jeho závady vám navrhneme, jestli a které z uvedených možností řešení reklamace vám můžeme nabídnout:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 2. odstranění vady opravou věci
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. odstoupení od smlouvy a navrácení částky za produkt bez částky určené na dopravu

 3. Vaše odpověď a finalizace

Když nám sdělíte, o kterou z možných řešení reklamace máte zájem, dohodneme se na co nejrychlejší realizaci. Pokud se nám ale po našem návrhu neozvete s odpovědí déle než 15 pracovních dnů, považujeme reklamační proces z vaší strany za ukončený.

#JEZATIMCECH

Český obchod. Český tvůrce. Český dárek.
LOCAL ARTISTS.

PŘÍBĚH

Znát a předávat znalosti o výrobku a jeho tvůrci znamená vdechnout mu duši. Vyprávět příběh.

TRADIČNÍ I MODERNÍ

Produkty reprezentující českou tvořivost. Tradiční nebo moderní? U nás najdete oboje.

8 – 4 – 90

Na čem stavíme? 8 let zkušeností, 4 prodejny,
90 zastoupených českých tvůrců.